fbpx
Educatie

De ziua Europei, despre drepturile consumatorilor europeni

De ziua Europei, despre drepturile consumatorilor europeni

Politica europeană de protecție a consumatorilor garantează că piața unică europeană poate funcționa adecvat și eficient. 

Pe 9 mai 1950, la 5 ani după istoricul 9 mai 1945 care a marcat sfârșitul celui de-al doilea război mondial, Robert Schuman, atunci ministrul francez al afacerilor externe, prezintă un plan pentru o cooperare mai strânsă. El propune unirea industriilor cărbunelui și oțelului din Europa de Vest. Acest plan de cooperare europeană este celebrat ca începutul a ceea ce va deveni Europa Unită de o piață comună și valori comune. Ziua de 9 mai va deveni ulterior data la care Uniunea Europeană sărbătorește „Ziua Europei”. România o sărbătorește ca membru UE începând cu 2007.

S-a vorbit mult despre ce înseamnă să fii european. Pentru fiecare dintre noi acest lucru devine evident și palpabil atunci când de raportăm la drepturile noastre de consumatori europeni.

Scopul politicii comune europene de protejare a drepturillor consumatorilor este să garanteze drepturile consumatorilor în relația cu comercianții și să ofere protecție suplimentară pentru consumatorii vulnerabili. Normele de protecție a consumatorilor au potențialul de a îmbunătăți rezultatele de pe piață pentru întreaga economie. Ele fac ca piețele să fie mai echitabile și, prin îmbunătățirea calității informațiilor furnizate consumatorilor, pot duce la rezultate mai bune în materie de mediu și piață socială. Capacitarea consumatorilor și protejarea eficientă a siguranței și a intereselor lor economice au devenit obiective esențiale ale politicii UE. Uniunea trebuie să contribuie la protejarea sănătății, a siguranței și a intereselor economice ale consumatorilor. În plus, Uniunea trebuie să promoveze dreptul consumatorilor la informare și educație și dreptul lor de a se organiza pentru a-și proteja interesele. 

Programul de acțiune a UE în domeniul politicii de protecție a consumatorilor se bazează pe Noua agendă privind consumatorii, care prezintă o viziune actualizată a politicii UE de protecție a consumatorilor pentru perioada 2020-2025, având subtitlul „Consolidarea rezilienței consumatorilor pentru o redresare durabilă”. Ea urmărește și să răspundă îngrijorărilor imediate ale consumatorilor cu privire la pandemia de COVID-19 și acoperă cinci domenii prioritare esențiale:

1 tranziția verde, unde principalul obiectiv este asigurarea accesibilității pentru toți a produselor și stilurilor de viață sustenabile

2 transformarea digitală: crearea unui spațiu digital mai sigur pentru consumatori

3 asigurarea efectivă a respectării normelor și măsuri reparatorii: combaterea impactului pandemiei de COVID-19 asupra drepturilor consumatorilor și eliminarea mențiunilor ecologice înșelătoare și a practicilor comerciale neloiale în tehnicile de influențare online și personalizare; deși asigurarea respectării drepturilor consumatorilor este în primul rând responsabilitatea autorităților naționale, UE joacă un rol important de coordonare și de sprijin, susținut de Regulamentul privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului;

4 răspunsul la nevoile specifice ale consumatorilor

5 protecția consumatorilor în context global: garantarea siguranței importurilor și protejarea consumatorilor din UE împotriva practicilor neloiale folosite de operatorii din afara UE

Măsurile europene de protecție a consumatorilor vizează protecția sănătății și a siguranței, precum și a intereselor economice și juridice ale consumatorilor europeni, indiferent de locul unde aceștia locuiesc, călătoresc sau fac cumpărături în UE. Dispozițiile UE reglementează atât tranzacțiile fizice, cât și comerțul electronic și conțin norme de aplicabilitate generală însoțite de dispoziții care vizează produse specifice, inclusiv medicamente, organisme modificate genetic, produse din tutun, cosmetice, jucării și explozivi.

Rețeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor oferă consumatorilor informații și asistență în privința tranzacțiilor transfrontaliere. Portalul „Europa ta” oferă consumatorilor informații cuprinzătoare cu privire la drepturile contractuale, serviciile de telecomunicații și internet, produse și servicii financiare, posibile tratamente inechitabile, aprovizionarea cu energie și soluționarea litigiilor în materie de consum.

Din cauza perturbărilor cauzate de reintroducerea controalelor la frontiere și a restricțiilor de călătorie, Comisia a publicat, la 18 martie 2020, orientări pentru a se asigura că drepturile consumatorilor din UE sunt aplicate în mod coerent în întreaga UE. UE este singura regiune din lume în care cetățenii sunt protejați printr-un set complet de drepturi ale pasagerilor — indiferent dacă aceștia călătoresc cu avionul, cu trenul, cu vaporul, cu autobuzul sau cu autocarul. Transportatorii trebuie să asigure rambursarea (rambursarea contravalorii biletelor) sau redirecționarea pasagerilor ale căror călătorii a fost anulate.

La 28 octombrie 2021, Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor (IMCO) a organizat o audiere publică privind produsele cu dublu standard de calitate pe piața unică. Experții (de exemplu, din partea asociațiilor de consumatori și a organizațiilor de întreprinderi) au discutat despre modalitățile de sensibilizare a consumatorilor cu privire la această chestiune.

Back to top button