fbpx

Termeni & condiții

 

Acordul privind termenii și condițiile

Accesul și utilizarea acestui Site sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Accesând și utilizând Site-ul, acceptați, fără limitări sau calificări, aceste condiții și luați la cunoștință că orice alte acorduri între Dumneavoastră și   Asociația Sută la Sută Românesc, cu privire la utilizarea site-ului,sunt înlocuite prin prevederile prezențelor Condiții de Utilizare. Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări, Condițiile de Utilizare ale acestui Site, vă rugăm să părăsiți acest Site.

Proprietatea Conținutului

Site-ul și tot ceea ce cuprinde acesta, incluzînd fără limitare toate textele și imaginile („Conținut”) care sunt în proprietatea și sub dreptul de autor (copyright) al Asociației Sută la Sută Românesc sau al altora cu toate drepturile rezervate cu excepția cazului în care nu este altfel specificat. Orice Conținut care constă într-o marcă, logo, sau marca de serviciu reprezintă marca înregistrată și neînregistrată a Asociației Sută la Sută Românesc. Este strict interzisă utilizarea oricărui Conținut, cu excepția celor prevăzute în Condițiile de Utilizare, fără permisiunea în scris a proprietarului Conținutului. De asemenea, vă informăm că Asociația Sută la Sută Românesc va asigura și impune în mod hotărît recunoașterea drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu legile în vigoare, ajungînd dacă este cazul la acționarea celor vinovați de încălcarea dreptului de proprietate intelectuală în judecată la instanțele competente.

Utilizarea Site-ului

Asociația Sută la Sută Românesc acordă permisiunea de a utiliza Site-ul în următoarele condiții:

Puteți descărca Conținutul, însă doar pentru folosul personal și ne-comercial și cu condiția de a vă conforma cu informațiile referitoare la dreptul de autor (copyright) și alte drepturi de proprietate intelectuală cuprinse în Conținut;

Nu aveți permisiunea să distribuiți, să modificați, să copiați (cu excepția celor mai sus menționate), să transmiteți, să expuneți, să refolosiți, să reproduceți, să publicați, să autorizați, să acordați o licență de folosire, să creați lucrări derivate din, sau să transferați, să vindeți sau să folosiți Conținutul în alt mod, fără acordul în scris al Asociației Sută la Sută Românesc .

Este interzis să folosiți Site-ul pentru a afișa sau transmite orice fel de material ce are caracter amenințător, fals, înșelător, abuziv, de hărțuire, licențios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naștere unei infracțiuni, sau ar putea conduce la răspundere civilă, sau ar încălca în alt mod legea. Asociația Sută la Sută Românesc va coopera cu oricare dintre autoritățile desemnate să aplice legea și se va conforma cu orice sentință judecătorească prin care se cere sau se ordonă societății Asociația Sută la Sută Românesc să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afișa sau transmite orice fel de informație sau material de acest fel pe sau prin intermediul Site-ului;

Este interzis să utilizați Site-ul în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/ofertă cu caracter comercial.

Confidențialitate

Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail a dumneavoastră pe care o transmiteți pe site prin poștă electronică sau prin altă modalitate vor fi folosite în conformitate cu Politica de Confidențialitate. (Accesul se face prin Site).

Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteți pe acest Site, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidențiale și neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală determinate

Lipsa garanțiilor

Întreg conținutul acestui site poate fi modificat și vă este oferit „ca atare” fără a se oferi nici o garanție de nici un fel, fie această expresă sau implicită.

Exonerarea de Răspundere

Utilizarea acestui site este în totalitate răspunderea dumneavoastră. Asociația Sută la Sută Românesc și societățile sale afiliate, funcționării, directorii, agenții sau orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din sau în legătură cu utilizarea acestui site sau a conținutului său. Asociația Sută la Sută Românesc nu își asumă nici o responsabilitate și nu va fi răspunzătoare pentru nici o daună (ex viruși care ar putea să vă infecteze computerul) asupra bunurilor dumneavoastra în urma accesării sau utilizării acestui site, sau descărcării oricărui material, informații, text, imagini video sau audio de pe acest site.

Link-uri pe site-urile unei terțe părți

Site-ul poate conține link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de alte părți decât  Asociației Sută la Sută Românesc. Astfel de link-uri vă sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă veți dori aceasta. Asociația Sută la Sută Românesc nu controlează, și nu este răspunzătoare pentru conținutul și condițiile de confidențialitate sau securitate și de funcționalitatea acestor site-uri. Fără a se limita la cele mai sus menționate, Asociația Sută la Sută Românesc își declină în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri:

• Încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părți;
• Sunt inexacte, incomplete sau conțin informații înșelătoare;
• Nu au caracter comercial sau nu răspund îndeplinirii unui anumit scop;
• Nu oferă o securitate adecvată;
• Conțin viruși sau alte elemente cu caracter distructiv; sau
• Sunt licențioase sau calomnioase.

De asemenea, Asociația Sută la Sută Românesc nu autorizează conținutul sau orice alte produse și servicii prevăzute pe astfel de site-uri. Dacă intrați printr-un link pe astfel de site-uri sau pe acest site, vă asumați personal riscul, fără a exista în acest sens permisiunea Asociației Sută la Sută Românesc

Revizuiri ale acestor Condiții de Utilizare

Asociația Sută la Sută Românesc poate, în orice moment și fără notificare prealabilă, să revizuiască aceste Condiții de Utilizare prin actualizarea acestora. Sunteți obligat să respectați oricare și toate astfel de revizuiri și de aceea vă trebui să vizitați această pagină a site-ului nostru în mod periodic pentru a lua la cunoștință Condițiile de Utilizare actualizate.

Este interzisă utilizarea acestui site pentru a posta sau transmite orice fel de material ilegal, de amenințare, fals, înșelător, abuziv, de hărțuire, defăimător, vulgar, obscen, scandalos, incendiar, pornografic, profan sau orice alt material care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar putea fi considerat criminal, poate da naștere responsabilității civile sau viola orice lege. Asociația Sută la Sută Românesc  va coopera deplin cu orice autorități care aplică legea sau orice ordin judiciar care solicită sau ordonă Asociației Sută la Sută Românesc  să reveleze identitatea persoanelor care postează sau transmit astfel de informații sau materiale; sunteți de acord în așa fel încât Asociația Sută la Sută Românesc , la alegerea sa, să înceteze sau să întrerupă utilizarea de către dvs. a site-ului la nerespectarea Termenilor de Utilizare. În momentul suspendării sau încetării respective, dumneavoastră trebuie (a) să încetați utilizarea site-ului și (b) să distrugeți orice copii făcute după orice parte a conținutului sau. Nu veți considera Asociația Sută la Sută Românesc  răspunzătoare pentru daunele, costurile, răspunderile, cheltuielile (inclusiv costurile avocaților) și sumele pentru înțelegerile legate de orice proces, pretenție sau acțiune depusă de către un terț împotriva Asociației Sută la Sută Românesc  drept rezultat al (a) neglijenței, proastei reprezentări, erori sau omitere din partea dvs. sau (b) încălcării din partea dvs. a Termenilor de Utilizare și a legilor sau regulamentelor de aplicare.

Utilizați acest site pe propria responsabilitate. Nici Asociația Sută la Sută Românesc , nici sucursalele, afiliații, directorii sau managerii, nici agenții săi sau terții implicați în crearea, producerea sau livrarea site-ului nu sunt responsabili pentru daunele directe, indirecte, punitive, incidentale, speciale, logice sau alte daune legate de utilizarea acestui site sau a conținutului indiferent dacă se realizează pe baza unui contract, responsabilitate strictă sau altă modalitate, chiar cu avertizarea privind posibilitatea unor astfel de daune.

Legislație aplicabilă și Jurisdicție

Aceste Condiții de Utilizare și utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din România. Instanțele competente din România vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricăror și tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legătură cu prevederile Condițiilor de Utilizare și/sau Conținutul site-ului sau în cazul disputelor în care aceste Condiții de Utilizare și/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.

 

Back to top button