fbpx
Educatie
În tendințe

ORDONANȚĂ privind calitatea apei destinată consumului uman

Fii un consumator informat, e important!

Unul din actele normative aprobate în cadrul ședinței Guvernului României din  ianuarie 2023 este ORDONANȚA privind calitatea apei destinată consumului uman

Actul normativ armonizează legislația națională cu cea europeană în domeniul apei, transpunând Directiva (UE) 2020/2184 Parlamentului UE și a Consiliului 2020/2184 privind calitatea apei destinată consumului uman.

Documentul aduce o abordare nouă a siguranței apei potabile, prin evaluarea și gestionarea riscurilor de la bazinele hidrografice, de la captare, sistem de aprovizionare și sistemele de distribuție din interiorul clădirilor care până acum făceau doar obiectul unor informări ale consumatorilor.


Această nouă abordare lărgește cu mult și domeniul de atribuții, competențe și autorități implicate. Se introduce practic trasabilitatea în domeniul apei potabile și în acest fel se trece la măsuri de prevenire a afectării calității apei potabile, de la intervenții de remediere a unei ape neconforme.


De asemenea, au fost introduși parametrii noi de calitate a apei potabile care trebuie monitorizați si pentru care trebuie realizată conformarea începând cu anul 2026.

Ca element de noutate a fost introdus și conceptul listei de supraveghere care include substanțe care reprezintă̆ un motiv de preocupare legat de apa destinată consumului uman, listă care va fi completată prin acte delegate ale Comisiei Europene.


Mai mult, noua legislație abordează aprovizionarea cu apă la modul global, creând legătura necesară între toate etapele procesului de extracție, producere și distribuție, programele de monitorizare asigurând puntea de legătură între captare, tratare, înmagazinare si distribuție.

Obiectivele prezentei  sunt de a proteja sănătatea umană împotriva efectelor adverse ale contaminării apei destinate consumului uman, prin asigurarea calității ei de apă sanogenă și curată, și de a îmbunătăți accesul la apa destinată consumului uman.

Definiții

În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții:

1.apă destinată consumului uman” înseamnă: (a) orice tip de apă, fie în starea sa inițială, fie după tratare, destinată băutului, gătitului, preparării de alimente sau oricărui alt scop casnic atât în spații publice, cât și în spații private, indiferent de originea acesteia și indiferent dacă este furnizată dintr-o rețea de distribuție, sau dintr-o cisternă ori este îmbuteliată în sticle sau recipiente, inclusiv ape de izvor;   (b)  orice tip de apă folosită în orice întreprindere cu profil alimentar pentru producerea, prelucrarea, conservarea sau comercializarea produselor sau a substanțelor destinate consumului uman;
2.sistem de distribuție casnică” înseamnă conductele, fitingurile și dispozitivele instalate între robinetele care sunt folosite în mod normal pentru apa destinată consumului uman atât în spații publice, cât și în spații private și rețeaua de distribuție, dar numai dacă acestea nu constituie responsabilitatea furnizorului de apă, în calitatea acestuia de furnizor de apă, în temeiul dreptului intern aplicabil;
3.furnizor de apă” înseamnă o entitate care furnizează apă destinată consumului uman;
4.spații prioritare” înseamnă spații necasnice de mari dimensiuni, cu mulți utilizatori posibil expuși unor riscuri legate de apă, în special spațiile de mari dimensiuni de utilizare publică, astfel cum sunt identificate de statele membre;
5.„întreprindere cu profil alimentar” înseamnă o întreprindere cu profil alimentar astfel cum este definită la articolul 3 punctul 2 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002;
6.operator în sectorul alimentar” înseamnă un operator în sectorul alimentar astfel cum este definit la articolul 3 punctul 3 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002;
7.pericol” înseamnă un agent biologic, chimic, fizic sau radiologic prezent în apă sau un alt aspect al stării apei susceptibil de a fi dăunător sănătății umane;
8.„eveniment periculos” înseamnă un eveniment care introduce pericole sau care nu permite înlăturarea acestor pericole din sistemul de aprovizionare a apei destinate consumului uman;
9.risc” înseamnă combinația dintre probabilitatea unui eveniment periculos și gravitatea consecințelor în cazul în care pericolul și evenimentul periculos se materializează în sistemul de aprovizionare a apei destinate consumului uman;
10.substanță inițială” înseamnă o substanță care a fost adăugată în mod intenționat pentru producția unor materiale organice sau a unor mixturi pentru materiale pe bază de ciment;
11.compoziție” înseamnă compoziția chimică a unui metal, a unui email, a unei ceramici sau a altui material anorganic.

Surse: Informație de presă- www.gov.ro, definiții

Back to top button