fbpx
Timp liber
În tendințe

Puterea de cumpărare în România comparativ cu statele membre ale Uniunii Europene în anul 2021 – date semidefinitive

Fii un consumator informat, e important!

Puterea de cumpărare în Statele member UE, nivelul prețurilor pentru produse și servicii prezentate de Eurostat, preluate de Institutul Național de Statistică (INS) și prezentate în  comunicat.

Ce este PEC?

Programul European de Comparare (PEC) a fost inițiat în anii 1970 ca parte componentă a Programului Internațional de Comparare (PIC) și are ca obiectiv compararea în termeni reali a produsului intern brut (PIB) – nivel și structură. Anul 1999 marchează reforma PEC concretizată în obținerea de rezultate anuale pentru toate țările europene incluse în Program.

Ce înseamnă ,,indicii nivelului prețurilor,,!

Indicii nivelului prețurilor exprimă câte unități din aceeași monedă sunt necesare pentru a cumpăra un volum identic de bunuri și servicii în țări diferite, pentru fiecare grupă de bunuri și servicii. În  anul 2021, pentru bunurile  de consum și serviciile din componența consumului final se plătesc 100 euro la nivelul Uniunii Europene, 144 euro în Irlanda și 55 euro în România.

Indicii nivelului prețurilor pentru consumul final al  gospodăriilor populației în comparație cu media Uniunii Europene  dovedesc că în România sunt cele mai mici prețuri la unele grupe de produse!

  • Cel mai scăzut nivel al prețurilor pentru bunurile de consum și serviciile din componența consumului final al gospodăriilor populației, în cadrul statelor membre, a fost înregistrat în anul 2021 în România, fiind cu 45% mai mic decât media UE, urmată de Bulgaria (44% sub media UE) și Polonia (40% sub media UE).
  • Potrivit Comunicatului Eurostat*), România este cel mai ieftin stat membru pentru grupa “Alimente și băuturi nealcoolice” (70%),  iar la polul opus se află Luxemburg având cel mai ridicat nivel al prețurilor pentru această grupă de produse (125%).
  • România are cel mai scăzut nivel al prețurilor pentru grupa “Recreere și cultură” (63%) dintre țările UE, precum și pentru grupa “Transport” (69%), alături de Bulgaria.

Bulgaria rămâne cel mai ieftin stat membru la articolele de mobilier și echipamente de uz casnic (68%), precum și la serviciile de cazare și restaurante (46%).

Luxemburg are cel mai mare nivel al prețurilor pentru “Articole de mobilier, echipamente de uz casnic și întreținerea curentă a locuinței” (126%) dintre statele membre.

În ceea ce privește grupa “Transport”, Danemarca și Suedia sunt cele mai scumpe țări din UE (128%). 

  • România, împreună cu alte cinci state membre (Polonia, Portugalia,Ungaria, Letonia și Croația), înregistrează valori  ale indicelui de volum al PIB pe locuitor, calculat pe baza PPC, ce se situează în intervalul 70% – 80% față de media Uniunii Europene.
  •  Cea mai mică valoare a Produsului Intern Brut pe locuitor, în anul 2021, a fost înregistrată de Bulgaria, cu 43% sub media UE.
  • Cel mai ridicat nivel al PIB-ului pe locuitor din Uniunea Europeană  a fost înregistrat de Luxemburg, acesta depășind media UE cu 168%. Acest lucru se explică parțial prin faptul că un număr mare de cetățeni străini au o pondere mare în forța de muncă totală a țării și contribuie la realizarea PIB-ului, dar nu fac parte din populația rezidentă. 

Danemarca se detașează de restul statelor membre, fiind cea mai scumpă țară la grupa “Recreere și cultură “(141%) și la serviciile de cazare și restaurante (154%). 

Acest comunicat de presă prezintă rezultatele pentru anul 2021, calculate de Eurostat în luna decembrie 2022, pe baza prețurilor de consum colectate de țările participante pentru un nomenclator comun de mărfuri şi servicii comparabile, selectate ca reprezentative pentru modelele de consum din cele 36 de țări europene, a datelor privind elementele de  cheltuieli ale PIB și a altor informații de bază transmise conform Regulamentului (CE) nr. 1445/2007. 

Informații Geografice:

Uniunea Europeană (UE 27) include: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Țările de Jos, Ungaria. Regatul Unit a părăsit UE la 1 februarie 2020.

Consumul final al gospodăriilor populației însumează toate bunurile şi serviciile utilizate pentru satisfacerea directă a nevoilor individuale ale gospodăriilor populației.

Sursa datelor: Eurostat (baza de data online, cod: prc_ppp_ind)

Back to top button