fbpx
AlimentațieCasă & Familie

Tipuri de apa minerală naturală în funcție de mineralizare și conținut de CO2 

În toate supermarketurile și hipermarketurile există rafturi întregi cu tot felul de tipuri de apă îmbuteliată. Apa este extrem de importantă în viața noastră și o consumăm în cantități mari, așa că ar trebui să alegem doar produsele de calitate, microbiologic pure. Vei găsi în continuare explicate tipurile de apa minerală naturală dintre care poți alege.

 

Tipuri de apă minerală

Potrivit Comisiei Europene apele minerale naturale pot fi comercializate în conformitate cu următoarele definiții:

  • apă minerală naturală
  • apă minerală naturală carbogazificată (apă la care a fost adăugat dioxid de carbon (CO2) având o altă origine decât zăcământul acvifer sau pânza freatică de la care provine apa), 
  • apă minerală naturală, natural carbogazoasă (apă al cărei conținut de CO2 provine de la sursă; uneori se reintroduce o cantitate de CO2 de la aceeași pânză freatică subterană sau de la același zăcământ acvifer, care să compenseze pierderile înregistrate în timpul operațiunilor de îmbuteliere), 
  • apă minerală naturală îmbogățită cu dioxid de carbon de la sursă

 

Pe etichetele apelor minerale trebuie să existe următoarele informații:

Este ilegal să se pretindă că apa are caracteristici pe care nu le posedă!

 

Ce este apa minerală naturală

Apa minerală naturală este apa pură din punct de vedere microbiologic, care îşi are originea într-o pânză freatică sau într-un zăcământ acvifer subteran şi care provine dintr-o sursă exploatată prin una sau mai multe emergenţe naturale sau foraje. 

Apa minerală naturală poate fi distinsă clar de apa de băut obişnuită prin următoarele: 

  • prin natura sa, caracterizată prin componenţii săi minerali, oligoelemente sau alţi constituenţi şi, după caz, prin anumite efecte; 
  • prin puritatea sa originară; 

Ambele caracteristici sunt menţinute intacte datorită originii subterane a apei de acest tip, care a fost protejată împotriva tuturor riscurilor de poluare.

Apa minerală naturală nu are limite de conținut pentru constituenții chimici majoritari. În schimb, compușii cu potenţial toxic sunt strict reglementați. Indicatorii privind contaminarea (indicator al purității originare) au cele mai restrictive valori. Datorită proprietăților naturale specifice, care sunt atent și continuu monitorizate în timp, este interzisă tratarea apelor minerale naturale în vederea dezinfectării sau schimbării compoziției chimice originare. Toate apele minerale naturale trebuie să fie îmbuteliate la sursă.

 

Mineralizația apei naturale

În mod natural, din punct de vedere fizico-chimic, nu există două tipuri de apă mineral identice. Compoziţia mineralogică a rocilor traversate de apă în parcursul ei subteran, durata acestui parcurs, amestecul cu alte ape, precum şi prezenţa emanaţiilor naturale de CO2 , sunt doar câţiva factori care au un impact determinant asupra caracteristicilor apelor minerale la sursă (starea originară). 

Legislaţia care reglementează procesul de îmbuteliere permite unele mici intervenţii ale omului, cum ar fi scoaterea sau introducerea unor cantităţi suplimentare de gaz carbonic. 

În România, ponderea cea mai mare pe piaţă o au apele mediu mineralizate, care sunt urmate de cele cu mineralizaţie scăzută (denumite şi oligominerale) şi, la ceva distanţă, de cele cu mineralizaţie ridicată.

Cu unele excepţii, apele minerale plate prezintă mineralizaţie scăzută (Izvorul Minunilor, Borsec, Izvorul Alb, Bucovina), iar cele carbogazoase sunt mediu mineralizate (Poiana Negri, Perla Harghitei, Dorna) sau puternic mineralizate (Biborţeni, Aqua Sara).

 

Conținutul de CO2

Apele care prezintă la sursă, în mod natural, un conţinut de dioxid de carbon sub 250 mg/l, intră în categoria apelor plate sau necarbogazoase. Apele acidulate prezintă un conţinut natural de dioxid de carbon mai mare de 250 mg/l. O apă acidulată, care, în condiţii normale de temperatură şi presiune degajă în mod spontan şi vizibil dioxid de carbon, se numeşte efervescentă

În funcţie de mineralizaţia apei, efervescenţa apare de obicei, la concentraţii ale gazului carbonic de peste 800 – 1000 mg/l. În dorinţa de a satisface toate gusturile consumatorilor şi de a fi prezenţi pe piaţă cu o gamă cât mai diversificată de produse, producătorii de ape minerale pot opta, în cursul procesului de îmbuteliere, pentru adăugarea sau scoaterea dioxidului de carbon din apa minerală naturală. Operaţiunea este perfect legală, iar dioxidul de carbon adăugat poate fi natural.

Apele minerale naturale decarbogazificate pot fi împărţite la rândul lor în parţial decarbogazificate, atunci când conţinutul remanent de CO2 din apă este situat între 400 şi 1500 mg/l şi total decarbogazificate, când acesta este mai mic de 400 mg/l. 

Deşi o apă minerală total decarbogazificată este foarte asemănătoare cu o apă plată, conform legislaţiei, ea nu poate fi denumită astfel, întrucât în starea originară, la sursă, a fost o apă carbogazoasă. Apele total decarbogazificate sunt destul de rare pe piaţă deoarece, în cele mai multe cazuri, prin eliminarea în totalitate a gazului carbonic, apele carbogazoase devin instabile chimic şi unele săruri au tendinţa de a precipita. 

Apele carbogazificate pot proveni atât din apele minerale plate, impregnate artificial cu dioxid de carbon, cât şi din apele minerale care, în starea lor originară, la sursă, sunt carbogazoase, dar în procesul de îmbuteliere li s-a adăugat în mare parte dioxid de carbon de altă origine. 

Între toate aceste subcategorii de ape, apele minerale naturale, natural carbogazoase sunt considerate superioare (mărci premium), reprezentative în această direcţie fiind brandurile Borsec, Perla Harghitei, Poiana Negri. Toate acestea au conținuturi naturale de CO2 la sursă de peste 2500 mg/l.

Uneori se face confuzia între apele minerale plate si cele oligominerale. Apele plate sunt apele fără CO2 (necarbogazoase), iar apele oligominerale sunt cele cu un conţinut scăzut în săruri minerale.

Dacă apa minerală pe care o alegi îndeplinește criteriile cerute de legislație, atunci nu îți rămâne decât să testezi până când o găsești pe cea a cărui gust îți place!

Back to top button