fbpx
Casă & FamilieFinanciar & Asigurări

De ce e important să păstrăm bonul de cumpărături?

Cât de des am lăsat bonul pe tejgheaua magazinului, a farmaciei sau la restaurant? Sau poate este mai simplu să ne gândim cât de des am plecat cu bonul în buzunar după ce am plătit pentru un produs sau serviciu?

Cei mai mulţi dintre noi consideră că bonul fiscal nu are importanţă şi (încă) prea puţini cer bonul de cumpărături dacă acesta nu le-a fost oferit de către comerciant, chiar dacă legea ne obligă, deopotrivă pe clienţi şi vânzători, să cerem şi să oferim dovada plăţii.

La ce putem folosi bonul de cumpărături

Ce trebuie să conţină bonul de cumpărături

Ce e de făcut dacă nu primim bon de cumpărături

Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 28/1999:

  • Este interzisă emiterea și înmânarea către clienți a altor documente care atestă plata contravalorii bunurilor sau serviciilor prestate, în afara bonurilor fiscale;
  • În cazul în care clientul nu primește bonul fiscal sau primește un alt document decât bonul fiscal, acesta are obligația de a solicita emiterea și înmânarea bonului fiscal;
  • În cazul refuzului de a emite și înmâna bonul fiscal, clientul poate beneficia de bunul achiziţionat sau de serviciul prestat fără plata contravalorii acestuia;
  • Operatorii economici sunt obligaţi să afişeze la loc vizibil un anunţ detaliat de atenţionare a clienţilor cu privire la obligaţia respectării dispoziţiilor legale menționate mai sus.

Pe de altă parte, bonul ne poate fi de folos în cazul în care dorim să returnăm sau să înlocuim anumite produse din diverse motive. Spre exemplu, dacă am constatat ulterior că produsul este deteriorat sau nu este tocmai ceea ce ne-am dorit (poate o mărime necorespunzătoare în cazul unui obiect de îmbrăcăminte făcut cadou), avem dreptul să îl returnăm, dar nu putem face asta dacă nu avem dovada achiziţiei. Chiar dacă acel comerciant ar dori să ne dea banii înapoi sau să ne schimbe produsul fără bon, nu are voie să facă acest lucru din punct de vedere legal.

ATENŢIE! Pentru retur sau pentru a primi banii înapoi, produsul trebuie să fie însoţit de bonul fiscal și, dacă este cazul, de accesoriile originale.

Bonul fiscal trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele date: denumirea şi codul de identificare fiscală ale operatorului economic emitent; adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal; logotipul şi seria fiscală ale aparatului; numărul de ordine; data şi ora emiterii; denumirea fiecărui bun livrat sau serviciu prestat; preţul sau tariful unitar, valoarea totală a bonului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată; cantitatea; valoarea pe fiecare operaţiune, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cu indicarea cotei de taxă; valoarea totală a operaţiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată, precum şi valoarea altor taxe care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată, dacă este cazul.

Ce e de făcut în cazul în care un operator economic ne refuză emiterea şi înmânarea bonului fiscal? Iată ce ne recomandă Ministerul Finanţelor Publice:
1. Solicităm în mod expres eliberarea şi înmânarea bonului fiscal în situaţia în care acesta nu ne este înmânat din proprie iniţiativă de comerciant.
2. Aşteptăm un interval rezonabil de timp care să permită operatorului economic să facă această acţiune, în funcţie de situaţia concretă în care ne aflăm (magazin, restaurant, unitate de prestări servicii etc.).
3. Facem apel la dreptul legal pe care îl avem de a primi un bon fiscal şi de a beneficia de bun sau serviciu fără plata contravalorii acestuia, în cazul în care nu primim bon.

RECOMANDARE: Indiferent de motivul invocat de comerciant (nu are casă de marcat, aceasta nu este fiscalizată sau este defectă – caz în care comerciantul ne poate înmâna o chitanţă, precum şi factură, la cerere), putem apela telefonul TelVerde 0800.800.085, care asigură posibilitatea sesizării, 24 de ore din 24, a unui operator din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală – ANAF, unde putem semnala nerespectarea legii fiscale de către comerciant.

ATENŢIE! Sesizările anonime nu vor fi preluate!

Back to top button