fbpx
Casă & Familie

Cum se soluționează litigiul ?

Fii un consumator informat! E important!

În vederea soluționării litigiului, Direcția SAL derulează mecanismul de propunere a unei soluții părților, mecanism conform căruia, în cazul în care doar una dintre părți acceptă soluția propusă, rezultatul procedurii nu este obligatoriu. În cazul în care comerciantul nu acceptă soluția propusă, Direcția SAL informează consumatorul, prin încheiere, despre căile de atac administrative, respectiv judiciare la care poate recurge pentru soluționarea litigiului.

Care sunt condițiile în care se poate accesa procedura SAL?

  • Diferendul nu a putut fi soluționat în mod direct cu comerciantul;
  • Reclamația nu a mai fost analizată anterior de către o altă entitate SAL sau de către o instanță de judecată, și nici înaintată unei alte autorități publice;
  • Reclamația este formulată în termen de 1 an de la data la care aceasta a fost prezentată comerciantului sau de la data săvârșirii faptei care a dat naștere litigiului;
  • Instrumentarea litigiului nu afectează în mod grav funcționarea eficientă a entității SAL;
  • Litigiul nu este promovat cu rea credință și nu este ofensator;
  • Litigiul este de competența entității SAL sesizate.

În cazul în care Direcția SAL nu poate analiza o reclamație care i-a fost înaintată, va transmite ambelor părți o explicație privind motivele neanalizării litigiului în termen de 21 de zile calendaristice de la primirea dosarului de reclamație.

DIRECȚIA SAL
e-mail: dsal@anpc.ro

Sursa: ANPC- Soluționarea Alternativă a Litigiilor

Back to top button