fbpx
Financiar & Asigurări

Ce facem când firma de asigurări a dat faliment?

Fie că vorbim despre asigurări obligatorii sau facultative, acestea reprezintă un aspect extrem de important al vieţii de zi cu zi. Ce se întâmplă, însă, dacă întâmpină probleme tocmai compania căreia i-am încredinţat sarcina de a ne proteja în cazul unui eveniment neprevăzut?

Ce probleme pot avea companiile de asigurări?
Ce înseamnă redresarea unei societăţi de asigurare?
Cum suntem afectaţi de insolvenţa sau falimentul unei companii de asigurări?
Ce este Fondul de Garantare a Asiguraţilor şi cum ne protejează el?

Companiile de asigurări lucrează cu sute de mii de clienţi şi sume de bani considerabile, iar problemele ce pot apărea sunt legate fie de degradarea indicatorilor de solvabilitate, de scăderea fondurilor proprii eligibile sau de apariţia unui dezechilibru între activele şi pasivele societăţii.

În acest caz, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) poate declanşa procedura de redresare financiară, care are ca scop salvgardarea unei societăţi de asigurare, potrivit Legii nr. 503/2004. ASF este instituţia care trebuie să intervină pentru luarea tuturor măsurilor necesare în vederea restabilirii situaţiei financiare a societăţii de asigurare, în scopul prevenirii stării de insolvenţă a acesteia şi al evitării intrării în procedura falimentului.

Însă, chiar dacă tocmai compania la care avem asigurarea se află în procedură de redresare financiară, prin administrare specială, drepturile şi obligaţiile noastre, ca asiguraţi, ce reies din contractele încheiate cu societatea respectivă, rămân aceleaşi. Cu alte cuvinte, asiguratorul este în continuare obligat să îşi respecte obligaţiile faţă de asiguraţi şi faţă de beneficiarii asigurărilor. În plus, toate contractele de asigurare rămân valabile de la momentul încheierii lor până la momentul expirării sau al rezilierii legale, potrivit ASF.

Procedura de redresare nu are întotdeauna succes, paşii următori fiind intrarea în insolvenţă şi, eventual, declararea falimentului. Insolvenţa este definită ca situaţia în care societatea intră în incapacitate de plată, în cea în care marja de solvabilitate disponibilă scade sub jumătate din limita minimă prevăzută de legislaţie sau în cea în care redresarea financiară nu a fost posibilă. Ulterior, ASF poate cere la tribunal deschiderea procedurii falimentului.

Fondul de Garantare a Asiguraţilor (FGA) este înfiinţat cu scopul de a-i proteja pe cei asiguraţi sau pe cei care sunt beneficiari ai asigurării de consecinţele insolvenţei unui asigurător intrat în procedura de faliment. Creditorii de asigurări pot solicita plata sumelor cuvenite de la FGA cu respectarea plafonului de garantare prevăzut de lege, care este de 450.000 lei pentru un creditor de asigurare. Acestea pot lua forma indemnizaţiilor sau a despăgubirilor rezultate din contractele de asigurare facultative şi obligatorii încheiate în condiţiile legii cu asigurătorul aflat în faliment sau a primelor datorate de asigurator pentru perioada în care riscul nu a fost acoperit de acesta, ca urmare a încetării contractelor de asigurare.

Este important de reţinut că Fondul de Garantare a Asiguraţilor are dreptul să efectueze plăţi din disponibilităţile sale, în vederea achitării sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, numai după rămânerea definitivă a hotărârii referitoare la procedura falimentului. Orice persoană are dreptul de a urma procedura legală prevăzută de Legea insolvenţei nr. 85/2014, în special pentru recuperarea sumelor care depăşesc plafonul legal de despăgubire.

Back to top button