fbpx
Casă & FamilieTimp liber

Ce drepturi avem, în calitate de utilizatori de servicii de telefonie?

Înainte de a semna un contract de abonament sau de a cumpara o cartelă pentru servicii de telefonie, e bine să ne informăm cât mai bine, astfel încât să ne cunoaştem drepturile. Decizia pe care o vom lua la achiziţia serviciilor respective va fi astfel una corectă şi adecvată nevoilor noastre.

Ce trebuie să ştim înainte de a semna contractul

Ce  drepturi avem pe parcursul derulării contractului

La punctele de vânzare ale oricărui furnizor trebuie să ni se comunice trei informaţii importante: planul tarifar, tarifele şi durata minimă a contractului. La cerere, aceste informaţii trebuie să ni se înmâneze şi în format tipărit sau electronic.

Nu suntem obligaţi să semnăm contractul pe loc! Putem solicita şi obţine gratuit, înainte de a semna, o copie a Contractului-cadru şi a Condiţiilor generale de furnizare a serviciului. Putem lua aceste documente acasă, să le consultăm cu apropiaţii ori cu un avocat şi abia apoi să decidem dacă îl semnăm. Nu îl putem obliga pe operator să modifice contractul, dar putem alege altul, care ne oferă condiţii mai bune. La semnarea contractului, operatorul trebuie să ne ofere un exemplar tipărit al Procedurii de soluţionare a reclamaţiilor.

Pe parcursul derulării contractului, avem o serie de drepturi. Astfel, avem dreptul de a solicita şi de a primi o factură detaliată, în care se vor regăsi informaţii referitoare cel puţin la perioada de tarifare, tarifele percepute, gratuităţi, reduceri de care am beneficiat, lista completă a apelurilor efectuate şi recepţionate pentru care se percepe tarif, durata acestora etc.

În plus, avem dreptul să fim informaţi cu 30 de zile înainte despre orice modificări operate de furnizor asupra condiţiilor contractuale (servicii oferite, tarife, mod de taxare). Dacă nu suntem de acord cu modificările anunţate, putem renunţa la contract fără a plăti despăgubiri.

În cazul în care contractul pentru furnizarea de servicii de telefonie este prelungit automat, iar rezilierea sa ulterioară presupune plata unor penalităţi, operatorul trebuie să ne informeze prin intermediul facturii sau printr-un SMS despre data la care expiră contractul şi data-limită până la care putem cere să nu ni se prelungească respectivul contract. Vom primi această informare cu minimum15 zile şi cu maximum 45 de zile înainte data-limită a notificării.

ATENŢIE! Practica operatorilor de telefonie mobilă de a cere o taxă de reziliere, atunci când clienţii vor să renunţe la serviciile acestora înainte de expirarea duratei minime contractuale, este considerată abuzivă, potrivit legislaţiei în vigoare. Atunci când un client doreşte să renunţe la serviciile de telefonie, trebuie să informeze operatorul de telefonie, cu respectarea unui termen de preaviz, cu privire la intenţia de a denunţa contractul în mod unilateral.

Back to top button