fbpx
Financiar & Asigurări

Câte tipuri de asigurări există?

În anumite situații sensibile, sprijinul financiar se poate dovedi de ajutor, iar asigurările – în variile lor forme – există tocmai pentru a nu rămâne descoperiți din acest punct de vedere atunci când avem cea mai mare nevoie de bani.

Ce este asigurarea?

Care sunt cele mai des întâlnite tipuri de asigurări?

 Documentul semnat între o persoană şi o firmă de asigurare se numeşte poliţă de asigurare şi intră în vigoare în momentul semnării. Suma plătită se numeşte primă de asigurare, iar preţul diferă de la o societate la alta, dar şi în funcţie de termenii aleşi. Asigurarea este o metodă prin care o persoană se poate bucura de protecţie financiară atunci când se întâmplă ceva neprevăzut.

Există mai multe tipuri de asigurare pe care o persoană le poate face, însă cele mai des întâlnite sunt: asigurarea de viaţă, asigurarea locuinţei, asigurarea de sănătate, cea auto și cea de călătorie.

 Asigurarea de viaţă este un produs clasic, prin care se plăteşte suma asigurată în cazul decesului asiguratului. Asigurările clasice pot fi suplimentate prin contracte care să includă clauze referitoare la incapacitatea de muncă a asiguratului, în cazul unui accident sau referitoare la deces ca urmare a unui accident.

O asigurare de sănătate ne oferă protecţie prin acoperirea a ceea ce am fi nevoiţi să plătim în cazul unei probleme medicale. Aceasta poate fi încheiată de către persoanele fizice cu domiciliul sau rezidenţa în România, respectiv de către companii pentru angajaţii lor. Limita de vârstă a asiguratului variază de la o societate de asigurări la alta. De asemenea, există asigurări de sănătate standard care acoperă anumite intervenţii, dar şi unele servicii medicale, configurabile după cum doreşte clientul.

Şi locuinţele sunt ameninţate de evenimente neprevăzute precum: incendii, cutremure, inundaţii sau chiar explozii. În acest moment există două tipuri de asigurare a locuinţelor: obligatorie (PAD) şi facultativă.

Asigurarea obligatorie este reglementată de Legea 260/2008 şi trebuie încheiată pentru toate clădirile folosite ca: locuinţă de serviciu, socială, locuinţă de intervenţie (cazare personal), de necesitate (destinată cazării temporare), de protocol sau casă de vacanţă. Riscurile acoperite de poliţa obligatorie a locuinţelor (PAD) se referă la dezastrele naturale precum cutremur, inundaţii sau alunecări de teren.

Asigurările facultative de locuinţe pot asigura în întregime apartamente, case sau imobile împotriva producerii anumitor evenimente prevăzute în contractul de asigurare. Riscurile acoperite de poliţă sunt prevăzute în mod expres în contractul de asigurare facultativă pe care îl încheiem şi diferă de la caz la caz.

Este bine de ştiut că poliţa facultativă acoperă cele trei riscuri de catastrofă cuprinse în poliţa obligatorie de locuinţă (inundaţii, alunecări de teren, cutremur) peste limita poliţei PAD (maximum 20.000 de euro).

În cazul asigurărilor auto, cele mai des întâlnite sunt asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) şi asigurarea autovehiculului (CASCO). Scopul asigurării de răspundere civilă este de a acoperi o pagubă pe care am putea să o producem unei alte persoane. Cea mai cunoscută astfel de asigurare este RCA. Aceasta protejează şi persoana păgubită, garantând plata sumei necesare acoperirii pagubelor suferite, dar şi persoana care a produs paguba, aceasta fiind scutită de la plata directă a prejudiciului.

Spre deosebire de RCA care este o asigurare obligatorie, asigurarea autovehiculului (CASCO) este o asigurare facultativă care acoperă riscul în cazul distrugerii parţiale sau totale a automobilului cauzate de un eveniment neprevăzut. De asemenea, CASCO poate acoperi şi riscul în cazul furtului automobilului. Asigurarea CASCO poate reprezenta un cost în plus pentru şoferul auto, însă, de multe ori, este necesară din cauza faptului că un autoturism este supus multor riscuri chiar şi în timpul staţionării (avarii, furt, incendii etc).

Asigurarea medicală de călătorie poate fi încheiată de persoanele care au domiciliul stabil în România şi călătoresc în străinătate. Această asigurare ne oferă anumite servicii de asistență medicală gratuită, în cazul accidentelor şi bolilor survenite în timpul călătoriei.

Back to top button